Post Terbaru Saya ..

Friday, 30 October 2015

Antara Moderate & Ekstreamis


Oleh: Dr Muahmmad Atiullah
Antara Moderate dan Ekstreamis: Berhati-hatilah dengan Istilah yang diusahakan liberalis dan Barat
Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan moderate yang menghimpunkan pandangan nas dan para ulama. Mereka dikira moderate kerana para ulama menggunakan hujah akal dan akal juga digunakan untuk memahami nas.
Namun, sifat moderate ini dirampas oleh golongan Ekstreamis akal iaitu liberalis. Mereka mendakwa mereka adalah moderate. Barat pula membantu mereka dengan menjenamakan liberal adalah moderate. Akhirnya, moderate yang diambil liberal merupakan Ekstreamis penggunaan akal.
Begitu juga golongan ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang merujuk kepada nas tanpa mengenepikan akal. Namun, ada golongan memahami nas secara literal tanpa memahami nas dengan panduan yang ditinggalkan ulama dan memahami nas dengan akal. Golongan ini kedapatan dari segelintir pemikir Islam.
Walaupun pemahaman nas yang literal tidaklah merupakan majoriti umat Islam dan hanya minoriti, golongan liberal menjadikannya hujah untuk menentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujah yang tidak kukuh ini disokong oleh pemikir Barat sehingga mereka melebelkan Ahli Sunnah sebagai konservetif, jumud dan traditionalis.
Akhirnya, kebanyakan istilah yang digunakan liberal dan Barat hanyalah propaganda untuk melawan Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, kenalilah istilah-istilah ini melalui lidah ulama yang boleh menunjuk jalan ke arah Islam yang benar bukan Islam yang digambarkan liberal dan Barat.

♥ Thanks for Reading! Tekan LIKE kalau suka! ♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...